Opatření ze dne 14.4.1994, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

29.4.1994 | Sbírka:  OP08/94 | Částka:  22/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 71/1994 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP08/94
OPATŘENÍ
Ministerstva kultury
ze dne 14. dubna 1994,
kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty
Ministerstvo kultury podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, určuje odborné organizace, které jsou pověřeny vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty do zahraničí, s uvedením oborů, v kterých organizace působí:
SEZNAM
Pro předměty z oborů botaniky, zoologie, mineralogie a paleontologie:
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Vlastivědné muzeum Olomouc
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Pro předměty z oboru archeologie:
Ústav archeologické památkové péče Praha
Ústav archeologické památkové péče Brno
Ústav archeologické památkové péče Most
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Vlastivědné muzeum Olomouc
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Pro předměty sakrální a kultovní povahy:
Státní ústav památkové péče Praha
Památkový ústav středních Čech Praha
Památkový ústav Plzeň
Památkový ústav Ústí nad Labem
Památkový ústav Pardubice
Památkový ústav České Budějovice
Památkový ústav Brno
Památkový ústav Olomouc
Památkový ústav Ostrava
Státní židovské muzeum Praha (židovské sakrální a kultovní předměty)
Pro předměty z oboru výtvarného umění:
Národní galerie Praha
České muzeum výtvarných umění Praha
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
Západočeská galerie Plzeň
Galerie výtvarného umění Cheb
Galerie výtvarného umění Klatovy/Klenová
Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice
Oblastní galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem
Oblastní galerie Liberec
Galerie Benedikta Rejta Louny
Galerie moderního umění Hradec Králové
Východočeská galerie Pardubice
Galerie výtvarného umění Náchod
Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou
Galerie výtvarného umění Most
Moravská galerie Brno
Státní galerie výtvarného umění Zlín
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
Horácká galerie výtvarného umění Nové Město na Moravě
Galerie výtvarného umění Hodonín
Muzeum umění Olomouc
Galerie výtvarného umění Ostrava
Pro předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce a pro předměty z oboru fotografické tvorby:
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
Národní muzeum Praha
Moravská galerie Brno
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Vlastivědné muzeum Olomouc
Muzeum loutkářských kultur Chrudim (loutky, loutková divadla a jejich součásti)
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Pro předměty z oboru knižní kultury:
Národní knihovna Praha
Moravská zemská knihovna Brno
Státní vědecká knihovna Olomouc
Státní vědecká knihovna Plzeň
Státní vědecká knihovna České Budějovice
Státní vědecká knihovna Hradec Králové
Státní vědecká knihovna Liberec
Knihovna Národního muzea Praha
Památník národního písemnictví Praha
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod (Komeniana)
Národní filmový archiv Praha
Pro předměty z oboru hudby:
Muzeum české hudby - Národní muzeum Praha
Národní technické muzeum Praha (hrací stroje a strojky, hudební automaty)
Moravské zemské muzeum Brno
Pro předměty z oboru etnografie:
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Vlastivědné muzeum Olomouc
Národní zemědělské muzeum Praha
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Pro předměty mimoevropských kultur:
Náprstkovo muzeum - Národní muzeum Praha Národní galerie, odbor mimoevropského umění Praha (umění asijských národů)
Pro předměty z oboru vědy a techniky:
Národní technické muzeum Praha Technické muzeum Brno
Pro předměty z oboru militaria:
Vojenské historické muzeum Praha
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Vlastivědné muzeum Olomouc
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Pro předměty z oboru zemědělství:
Národní zemědělské muzeum Praha
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Vlastivědné muzeum Olomouc
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Pro předměty z oboru filatelie a poštovnictví:
Poštovní muzeum Praha
Pro předměty z oboru numizmatiky:
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Vlastivědné muzeum Olomouc
Předměty z oboru historie spolkového a veřejného života:
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Slezské zemské muzeum Opava
Jihočeské muzeum České Budějovice
Západočeské muzeum Plzeň
Regionální muzeum Teplice
Severočeské muzeum Liberec
Muzeum východních Čech Hradec Králové
Východočeské muzeum Pardubice
Vlastivědné muzeum Olomouc
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Uvedené organizace poskytují také veškeré informace k podávání žádostí o osvědčení.
Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Tigrid v.r.