Opatření ze dne 11.3.1994, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky a grupy používané v Bankovním informačním systému v roce 1994

13.5.1994 | Sbírka:  1 (28/1994) | Částka:  28/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 18/1993 (CBN)
Pasivní derogace: 2/1995 (CBN)