Opatření ze dne 25.4.1994 o civilní letecké telekomunikační službě, svazek I (L 10/I) - část I - Zařízení a systémy

10.6.1994 | Sbírka:  18 657/1994-250 | Částka:  38/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 47/1956 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.