Opatření ze dne 13.7.1994, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993 a za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulaci a sankčním opatření ve mzdové oblasti

27.7.1994 | Sbírka:  OP17/94 | Částka:  49/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 334/1993 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP17/94
OPATŘENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 1994,
kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993 a za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % činí
a) 15,2 % za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993,
b) 14,9 % za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.