Opatření ze dne 1.8.1994, kterým se doplňuje opatření ze dne 10. prosince 1993, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky

31.8.1994 | Sbírka:  OP21/94 | Částka:  54/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 34/68 447/1993
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.