Opatření ze dne 28.11.1994, kterým se mění opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance

18.1.1995 | Sbírka:  6/1994 (CBN) | Částka:  1/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 11/1993 (CBN)
Pasivní derogace: 3/1996 (CBN)