Úřední sdělení ze dne 30.3.1995 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

30.3.1995 | Sbírka:  8/1995 (CBO) | Částka:  5/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 14/1995 (CBO)
8/1995
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance a rozhodnutí bankovní rady ze dne 9. 3. 1995 stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv tyto podmínky:
1. Povinné minimální rezervy (dále jen "PMR") udržuje banka ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z primárních termínovaných závazků a primárních závazků na viděnou vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě u ČNB. PMR se neúročí.
2. PMR činí 12% z primárních závazků na viděnou a 3 % z primárních termínovaných závazků1). ČNB má právo procentní výši upravit2). Do propočtu se zahrnují i devizové vklady. Tento stav se stává požadovanou průměrnou výší PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus, začínající čtvrtkem 9. 6. 1994 a dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů jednotlivých primárních závazků dle tří posledních, po sobě jdoucích a ČNB prověřených dekádních přehledů o stavu aktiv a pasiv (viz příloha)
4. Za netermínované primární vklady se považuje součet řádků dekádního přehledu o aktivech a pasivech:
   69 - mimorozpočtové vklady republikových orgánů termínované
   72 - mimorozpočtové vklady místních orgánů termínované
   73 - termínované vklady z rozpočtových prostředků
   77 - termínované vklady celkem (klientů)
   87 - termínované vklady devizové
9. Banka může provádět úhrady ze svého účtu vedeného v clearingovém centru ČNB pouze do výše zůstatku na tomto účtě. Pokud banka přesto předloží platební doklady, které by vedly ke vzniku debetního zůstatku na účtě banky (dále jen "debetní zůstatek"), posoudí ČNB individuálně každý případ na základě informací o příčinách nedostatku prostředků, které je banka povinna neprodleně předložit. Výjimečný souhlas s debetním zůstatkem dává vrchní ředitel úseku ČNB, a to pouze v těch případech, kdy jeho vznik byl prokazatelně způsoben technickými příčinami. Debetní zůstatek je úročen sazbou ve výši trojnásobku diskontní sazby. Každý takový případ je oznamován odboru analýz a inspekce bank ČNB.
10. Povinnost tvorby PMR včetně případných sankčních poplatků se vztahuje i na pobočky zahraničních bank.
11. Povinnost tvorby PMR končí dnem, ke kterému je banka zrušena, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka.
12. Ruší se úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 27/1994.
13. Podle těchto podmínek postupují banky od 11. 5. 1995.
Příloha: Přehled termínů pro propočet PMR V R: 1995
Vrchní ředitel
Ing. Kučera, v.r.
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Hiršalová,
tel. 2441 4472
Příloha:
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1995
------------------------------------------------------------------------------- ----------
PMR - rozhodné období    Termín zúčtování    Dekádní přehled     Počet
 od     do         sankce za       aktiv a pasiv     dní cyklu
               nedodržení PMR
------------------------------------------------------------------------------- ----------

05.01.95 - 18.01.95 včetně  26.01.95        20/11, 30/11, 10/12   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
19.01.95 - 01.02.95 včetně  09.02.95        10/12, 20/12, 31/12   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
02.02.95 - 15.02.95 včetně  23.02.95        31/12, xx/xx, 20/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
16.02.95 - 01.03.95 včetně  09.03.95        xx/xx, 20/1, 31/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
02.03.95 - 15.03.95 včetně  23.03.95        20/1, 31/1, 10/2    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
16.03.95 - 29.03.95 včetně  06.04.95        10/2, 20/2, 28/2    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
30.03.95 - 12.04.95 včetně  20.04.95        20/2, 28/2, 10/3    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
13.04.95 - 26.04.95 včetně  04.05.95        28/2, 10/3, 20/3    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
27.04.95 - 10.05.95 včetně  18.05.95        20/3, 31/3, 10/4    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
11.05.95 - 24.05.95 včetně  01.06.95        31/3, 10/4, 20/4    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
25.05.95 - 07.06.95 včetně  15.06.95        20/4, 30/4, 10/5    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
08.06.95 - 21.06.95 včetně  29.06.95        30/4, 10/5, 20/5    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
22.06.95 - 05.07.95 včetně  13.07.95        10/5, 20/5, 31/5    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
06.07.95 - 19.07.95 včetně  27.07.95        31/5, 10/6, 20/6    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
20.07.95 - 02.08.95 včetně  10.08.95        10/6, 20/6, 30/6    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
03.08.95 - 16.08.95 včetně  24.08.95        20/6, 30/6, 10/7    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
17.08.95 - 30.08.95 včetně  07.09.95        10/7, 20/7, 31/7    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
31.08.95 - 13.09.95 včetně  21.09.95        20/7, 31/7, 10/8    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
14.09.95 - 27.09.95 včetně  05.10.95        10/8, 20/8, 31/8    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
28.09.95 - 11.10.95 včetně  19.10.95        20/8, 31/8, 10/9    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
12.10.95 - 25.10.95 včetně  02.11.95        31/8, 10/9, 20/9    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
26.10.95 - 08.11.95 včetně  16.11.95        20/9, 30/9, 10/10    14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
09.11.95 - 22.11.95 včetně  30.11.95        30/9, 10/10, 20/10   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
23.11.95 - 06.12.95 včetně  14.12.95        20/10, 31/10, 10/11   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
07.12.95 - 20.12.95 včetně  28.12.95        31/10, 10/11, 20/11   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
21.12.95 - 03.01.96 včetně  11.01.96        10/11, 20/11, 30/11   14
------------------------------------------------------------------------------- ----------
04.01.96 - 17.01.96 včetně  25.01.96        20/11, 30/11, 10/12
------------------------------------------------------------------------------- ----------
1) Opatření ČNB č. 163/1994 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.
2) § 25 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance.
* Pro stanovení PMR se vychází pouze z průměru 2 stavů