Zákon ze dne 24.5.1995, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

30.6.1995 | Sbírka:  107/1995 Sb. | Částka:  28/1995ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 87/1991 Sb.
107/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. května 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 116/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 164/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 29 odst. 3 písm. b) se na konci připojují tato slova: "a vojenském táboře nucených prací".
2. V § 29 odst. 3 písm. d) se za slova "v pracovním útvaru" vkládají tato slova: "a vojenském táboře nucených prací".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.