Vyhláška ze dne 7.7.1995 o vydání zlatých mincí po 10 000 Kč

4.8.1995 | Sbírka:  159/1995 Sb. | Částka:  41/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
159/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 7. července 1995
o vydání zlatých mincí po 10 000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Dnem 4. října 1995 se vydávají do oběhu zlaté mince s námětem "Koruna česká" po 10 000 Kč (dále jen "mince 10 000 Kč").
(2) Mince 10 000 Kč se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince 10 000 Kč je 31,107 g, její průměr 34 mm a síla 2,3 mm. Hrana mince 10 000 Kč je vroubkovaná. Při ražbě mince 10 000 Kč je povolená odchylka v průměru nahoru i dolů 0,1 mm, v síle nahoru i dolů 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata nahoru 0,01 %.
(3) Mince 10 000 Kč může být ražena též ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem a s hladkou hranou. Pro ražbu mince 10 000 Kč ve zvláštním provedení jsou stanoveny stejná ryzost, průměr, hmotnost a síla mince a stejné povolené odchylky jako u mince 10 000 Kč v běžném provedení.
§ 2
(1) Na líci mince 10 000 Kč je stylizovaný velký státní znak České republiky, umístěný k hornímu okraji mince. Při okrajích mince je v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "10 000 Kč". Pod tímto označením je umístěn letopočet ražby mince. Značka mincovny, která minci 10 000 Kč razila, je umístěna uprostřed pod letopočtem ražby mince.
(2) Na rubu mince 10 000 Kč je vyobrazen český lev držící v předních tlapách pražský groš. Vnější část opisu na pražském groši je nahrazena textem "KORUNA ČESKÁ:", vyjadřujícím námět mince. Pod pražským grošem je při levém okraji mince umístěna velká číslice "1" označující hmotnost mince v troyských uncích. Při spodním okraji mince je v jednom řádku označení hmotnostní jednotky, troyské unce, společně s označením kovu mince a jeho ryzosti "OZ*AU*999.9". Autorem návrhu mince 10 000 Kč je akademický sochař Jiří Harcuba. Iniciála jeho příjmení "H" je umístěna při spodním okraji mince uprostřed.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.