Vyhláška ze dne 5.10.1995, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně

13.10.1995 | Sbírka:  232/1995 Sb. | Částka:  63/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 110/1993 Sb.
232/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 5. října 1995,
kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
Čl.I
Vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně, se mění takto:
V § 3 odst. 2 se tečka na konci poslední věty nahrazuje středníkem a věta se doplňuje textem, který zní: "u desetikorun vydaných do oběhu po 1. listopadu 1995 jsou u spodního okraje mince pod číslicí "1".".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.