Opatření ze dne 7.12.1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

7.12.1995 | Sbírka:  283/74 780/1995 | Částka:  83/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/19 441/1994, V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000