Opatření ze dne 4.12.1995 o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností

29.12.1995 | Sbírka:  OP39/95 | Částka:  83/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP19/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP39/95
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 4. prosince 1995
o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky Odvětvové klasifikace ekonomických činností1) zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 1. prosince 1993, které bylo vyhlášeno v částce 77/1993 Sb.
Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto opatření.
Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Příloha
Aktualizační změny a doplňky Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
------------------------------------------------------------------
                             Znak
Kód   Název                     aktualizace
------------------------------------------------------------------
DA   Průmysl potravinářský a tabákový          N
15.89 4 Výroba umělého medu, inulinu, karamelu       V
15.92  Výroba etylalkoholu                N
22.14  Vydávání zvukových nahrávek            N
26.13 1 Výroba užitkového a ozdobného skla
    (kromě křišťálového)                N
28   Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
    výrobků kromě výroby strojů a zařízení       N
51.54  Velkoobchod se železářským zbožím, instalatérským
    a topenářským zbožím                N
70.11  Služby související s výstavbou a prodejem
    nemovitostí                    N
70.2  Pronájem vlastních nemovitostí           N
70.20  Pronájem vlastních nemovitostí           N
70.31  Realitní agentury - prodej, pronájem        N
74.1  Právní, daňové a podnikatelské poradenství,
    účetnictví a jeho revize; výzkum trhu
    a veřejného mínění                 N
75.1  Veřejná správa včetně hospodářské
    a sociální politiky                N
80.3  Vyšší odborné a vysoké školství          N
80.30  Vyšší odborné a vysoké školství          N
80.30 1 Vyšší odborné školství               D
80.30 2 Vysoké školství                  D
90.00 3 Čištění města a jiné provozní činnosti pro město  N
92.72  Ostatní oddechové činnosti (činnost
    předprodejních kanceláří na zábavná představení,
    rekreační rybolov)                 N
------------------------------------------------------------------
Význam použitých znaků aktualizace:
D -- doplnění položky
N -- upřesnění názvu položky
V -- vyškrtnutí (zrušení) položky
1) Odvětvová klasifikace ekonomických činností byla vydána tiskem firmou SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín-Louky. V roce 1994 byly vydány stejnou firmou vysvětlivky k této klasifikaci jako samostatná publikace. Na disketě je k dispozici odvětvová klasifikace ekonomických činností v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu.