Opatření ze dne 21.12.1995, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

29.12.1995 | Sbírka:  282/74 788/95 | Částka:  84/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001