Opatření ze dne 21.12.1995, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny

29.12.1995 | Sbírka:  282/58 850/1995 | Částka:  84/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/40 517/1994, 282/73 572/1993, V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., 282/3 775/1996