Pokyn ze dne 22.1.1996 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období roku 1995

22.1.1996 | Sbírka:  D-135 | Částka:  1/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-12, D-152
D-135
Pokyn
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období roku 1995.
Referent: Ing. J. Hladký,
tel.2454 2230
Čj.: 153/1937/1996
Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:
1) Průměrné ceny pohonných hmot uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 1995 u jednotlivých druhů činily:
    Benzín Speciál  BA - 91 ............. 19,20 Kč
    Benzín Super   BA - 96 ............. 20,20 Kč
    Benzín Natural  BA - 95 ............. 19,30 Kč
    Benzín Super plus BA - 98 ............. 22,30 Kč
    Nafta motorová       ............. 15,80 Kč
    Nafta motorová Diesel plus ............. 16,20 Kč
2) Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona. Na základě ustanovení bodu 2 § 40 přechodných a závěrečných ustanovení zákona platných pro rok 1995 se uvedené ceny použijí též pro účely uplatnění postupu podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona , ve znění platném pro rok 1994.
3) Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona .
4) Ceny uvedené pod bodem 1) zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH). Pokud plátce DPH uplatňuje z nakoupených pohonných hmot odpočet DPH, použije pro stanovení náhrady výdajů za pohonné hmoty ceny dle bodu 1 snížené o DPH.
I. náměstek ministra financí
Ing. Jan Klak, v.r.