Zákon ze dne 8.4.1927 o délce presenční služby vojenské

13.5.1927 | Sbírka:  51/1927 Sb. | Částka:  28/1927ASPI

Vztahy

Prováděcí: 141/1927 Sb.
Aktivní derogace: 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 66/1932 Sb.
51/1927 Sb.
Zákon
ze dne 8. dubna 1927
o délce presenční služby vojenské.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení posledního odstavce § 61 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., že osoby odvedené v letech 1923 až 1925 jsou povinny po skončení pravidelné presenční služby 14měsíční ještě k další činné službě v trvání čtyř měsíců, platí prozatím i dále pro osoby odvedené v roce 1926 a později.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti jej přísluší ministru národní obrany.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Udržal v. r.