Opatření ze dne 7.2.1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994

15.3.1996 | Sbírka:  1/1996 (CBN) | Částka:  16/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 11/1993 (CBN)
Pasivní derogace: 3/1996 (CBN)