Opatření ze dne 22.7.1996 o zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R

2.8.1996 | Sbírka:  OP19/96 | Částka:  62/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
ST04/96
Opatření
Českého statistického úřadu
ze dne 22. 7. 1996
k zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R
Český statistický úřad podle § 19, odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. 1. 1997 rozšířenou klasifikaci zaměstnání KZAM-R (dále jen KZAM-R).
KZAM-R je rozšířená klasifikace zaměstnání - KZAM (zavedena opatřením ČSÚ, částka 20/1994 Sb.) do hloubky 5. místa. KZAM-R je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
KZAM-R vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s. r. o., Zlín-Louky. Publikace kromě normativní, metodické a systematické části obsahuje i abecední seznam zaměstnání a převodník KZAM-ISC088-ISC088 (COM).
V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - odboru informačních služeb je KZAM-R k dostání i na disketě.
Předseda Českého statistického úřadu
Ing. Edvard Outrata, v. r.