Opatření ze dne 19.9.1996, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

12.12.1996 | Sbírka:  6/1996 (CBN) | Částka:  90/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 2/1995 (CBN)
Pasivní derogace: 2/1997 (CBN)