Opatření ze dne 4.12.1996 k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG

22.1.1997 | Sbírka:  OP03/97 | Částka:  2/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 22/2001 (OP), 309/1999 Sb.
OP03/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 4. prosince 1996
k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. ledna 1997 Klasifikaci funkcí veřejnoprávních subjektů (dále jen "Klasifikace CZ-COFOG"). Klasifikace CZ-COFOG byla zpracována na bázi mezinárodního standardu - COFOG - Classification of the functions of government, který se využívá v systému národních účtů (SNA).
Klasifikace CZ-COFOG je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
Předmětem Klasifikace CZ-COFOG je třídění funkcí jednotlivých veřejnoprávních subjektů. Obsahuje kromě metodické a systematické části také vysvětlivky až do hloubky 4. místa, tj. podskupiny.
Klasifikaci CZ-COFOG vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s. r. o., Zlín-Louky. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - oddělení informačních služeb - je k dostání i na disketě.1)
Předseda:
Ing. Outrata v.r.
1) Klasifikace CZ-COFOG bude k dispozici koncem prvního čtvrtletí 1997.