Opatření ze dne 27.5.1997 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

27.5.1997 | Sbírka:  OP14/97 | Částka:  40/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP14/97
Ministerstvo práce a sociálních věcí oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. dubna 1997 do 30. dubna 1997 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 2 ze dne 28. 3. 1997 k odvětvové kolektivní smlouvě vyššího stupně (na období od 1. 4. 1995 do 31. 3. 1998) uzavřené dne 9. 3. 1995
mezi
Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb
a
Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 25. 3. 1997 (na období od 1. 4. 1997 do 31. 12. 1997)
mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Odvětvovým svazem hutnictví železa.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 25. 3. 1997 (na období od 1. 4. 1997 do 31. 12. 1997)
mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska.