Opatření ze dne 4.11.1997 o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům

27.11.1997 | Sbírka:  284/1997 Sb. | Částka:  93/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 130/1995 Sb.
284/1997 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 4. listopadu 1997
o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům, se zrušuje.
§ 2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.