Vyhláška ze dne 4.9.1928 o stažení dvouhaléřů

15.9.1928 | Sbírka:  154/1928 Sb. | Částka:  52/1928ASPI

Vztahy

Nadřazené: 103/1928 Sb.
Aktivní derogace: 56/1924 Sb., 55/1924 Sb.
154/1928 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 4. září 1928
o stažení dvouhaléřů.
Podle § 1, odst. 2., zákona ze dne 22. června 1928, č. 103 Sb. z. a n., o soustavě drobných mincí, oznamuji:
Dvouhaléře měny československé vydané podle vládního nařízení ze dne 13. března 1924, č. 55 Sb. z. a n., a vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 13. března 1924, č. 56 Sb. z. a n., přestanou býti zákonným platidlem dnem 1. ledna 1929.
Od 1. ledna 1929 do 30. června 1929 budou již jen hlavní ústav i filiálky Národní banky Československé a poštovní úřady tyto mince, platnost pozbyvší, vyměňovati beze srážky za mince jiného druhu nebo za bankovky. K výměně přijímán bude jen pěti dělitelný počet dvouhaléřů.
Po 30. červnu 1929 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
Dr. Engliš v. r.