Redakční sdělení ze dne 6.10.1998 o opravě chyby

6.10.1998 | Sbírka:  RS09/98 | Částka:  77/1998ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 179/1998 Sb., 190/1996 Sb.
RS09/98
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě chyby
ve vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 179/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
V čl. I bodu 75 na druhé straně bodu 14 přílohy má bý správně tento vzor:

Redakce