Opatření ze dne 17.9.1998 o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností

9.10.1998 | Sbírka:  OP23/98 | Částka:  80/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP19/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP23/98
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 17. září 1998
o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky Odvětvové klasifikace ekonomických činností - OKEČ (dále jen "klasifikace") zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 1. prosince 1993, vyhlášeným v částce 77/1993 Sb., ve znění opatření Českého statistického úřadu ze dne 4. prosince 1995 o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (částka 83/1995 Sb.).
Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto opatření.
Český statistický úřad vydá klasifikaci v úplném znění včetně vysvětlivek jako samostatnou publikaci, kterou je možné obdržet u firmy SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín-Louky.
Klasifikaci je možné též obdržet na disketě v Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8-Karlín.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Příloha
Aktualizační změny a doplňky Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
------------------------------------------------------------------
Kód    Název                       Pozn.
------------------------------------------------------------------
01.21   Chov skotu                     N
01.23   Chov prasat                    N
05.0    Rybolov, chov ryb                 N
15.83   Výroba přírodního cukru              N
15.91   Výroba destilovaných alkoholických nápojů
      a ostatních lihovin                N
15.92   Výroba etylalkoholu kvašením            Z
27.1    Výroba železa, oceli, feroslitin (ECSC),1)
      plochých výrobků (kromě úzkých pásů
      válcovaných za studena) a tváření za tepla     N
27.10   Výroba železa, oceli, feroslitin (ECSC),1)
      plochých výrobků (kromě úzkých pásů
      válcovaných za studena) a tváření za tepla     N
28.1    Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů
      pro stavebnictví                  N
28.74   Výroba šroubů, řetězů a pružin           N
33.1    Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení
      vč. přístrojů pro ortopedické účely        N
33.10   Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení
      vč. přístrojů pro ortopedické účely        N
45.44 1  Sklenářské práce                  D
45.44 2  Malířské a natěračské práce            D
51     Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu
      (kromě motorových vozidel)             Z
51.1    Zprostředkování velkoobchodu            Z
51.11   Zprostředkování velkoobchodu se zemědělskými
      základními surovinami, živými zvířaty,
      textilními surovinami a polotovary         Z
51.12   Zprostředkování velkoobchodu s palivem, rudami,
      kovy a technickými chemikáliemi          Z
51.13   Zprostředkování velkoobchodu s dřevem
      a stavebními materiály               Z
51.14   Zprostředkování velkoobchodu se stroji,
      průmyslovým zařízením, loděmi a letadly      Z
51.15   Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem,
      zařízením a předměty pro domácnost,
      železářským zbožím                 Z
51.16   Zprostředkování velkoobchodu s textilem,
      oděvy, obuví a usňovým zbožím           Z
51.17   Zprostředkování velkoobchodu s potravinářským
      zbožím a tabákovými výrobky            Z
51.18   Zprostředkování specializovaného velkoobchodu
      se zbožím ostatním                 Z
51.18 1  Zprostředkování velkoobchodu se zbožím
      papírenským                    Z
51.18 9  Zprostředkování specializovaného velkoobchodu
      se zbožím ostatním                 Z
51.19   Zprostředkování velkoobchodu se zbožím smíšeným  Z
51.45   Velkoobchod s kosmetickými výrobky, mýdlem
      a pracími prostředky                N
51.45 1  Velkoobchod s kosmetickými výrobky         D
51.45 2  Velkoobchod s mýdlem a pracími prostředky     D
51.64   Velkoobchod s kancelářskými stroji a zařízeními
      včetně strojů na zpracování dat          N
52.3    Maloobchod ve specializovaných prodejnách
      s farmaceutickým, zdravotnickým, drogistickým
      a kosmetickým zbožím                N
52.45   Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
      pro domácnost                   N
52.48 1  Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením  N
52.48 2  Maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami   N
52.48 7  Maloobchod s kancelářským zařízením, počítači
      a standardním softwarem              D
55.23 1  Krátkodobé ubytování v rekreačních střediscích
      a prázdninových táborech              D
55.23 2  Krátkodobé ubytování v zařízených pronájmech    D
55.23 9  Krátkodobé ubytování jinde neuvedené        D
55.5    Stravování účelové a dodávky hotových jídel    N
63.30 1  Činnost cestovních kanceláří            D
63.30 2  Průvodcovská činnost                D
75.11   Všeobecná veřejná správa              N
75.14   Vedlejší služby administrativní
      pro veřejnou správu                N
92.62   Jiné činnosti související se sportem        N
92.72   Ostatní oddechové činnosti             N
------------------------------------------------------------------
Význam použitých znaků aktualizace:
D: doplnění položky
N: upřesnění názvu bez změny obsahu položky
Z: upřesnění názvu spolu se změnou obsahu položky
1) European Coal and Steel Community.