Opatření ze dne 27.10.1998 o aktualizaci číselníku zemí

19.11.1998 | Sbírka:  OP26/98 | Částka:  95/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP07/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP26/98
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. října 1998
o aktualizaci číselníku zemí
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky číselníku zemí - ČZEM (dále jen "číselník") zavedeného opatřením Českého statistického úřadu ze dne 7. května 1993 (vyhlášeno v částce 44/1993 Sb.), ve znění opatření Českého statistického úřadu ze dne 30. prosince 1993 (částka 5/1994 Sb.) a opatření Českého statistického úřadu ze dne 10. února 1995 (částka 9/1995 Sb.). Změny a doplňky jsou důsledkem aktualizace mezinárodní normy ISO 3166 a následně normy ČSN ISO 3166 v roce 1997.
Změny a doplňky číselníku je možné obdržet na disketě v Českém statistickém úřadě, odbor informačních služeb nebo jako doložku k 1. vydání číselníku zemí z roku 1993 ve firmě SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín-Louky.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.