Nařízení ze dne 23.12.1998 o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat

15.1.1999 | Sbírka:  4/1999 Sb. | Částka:  3/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb., 201/1999 Sb.
4/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. prosince 1998
o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
Změna: 201/1999 Sb.
Vláda nařizuje podle § 15 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 269/1998 Sb.:
§ 1
(1) Pozemkový fond České republiky převede částku 56,3 mil. Kč do Státního fondu tržní regulace v zemědělství.
(2) Státní fond tržní regulace v zemědělství částku převedenou podle odstavce 1 použije v souladu se zvláštním právním předpisem1) k podpoře vývozu jatečných prasat formou dotace; dotace se poskytne za podmínky, že nákupní cena za 1 kg živé hmotnosti vyvezených jatečných prasat dosáhne nejméně 30 Kč.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.
1) Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 100/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb.