Opatření ze dne 7.1.1999, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele

21.1.1999 | Sbírka:  281/93 488/1998 | Částka:  5/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001