Opatření ze dne 7.1.1999, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

21.1.1999 | Sbírka:  281/93 489/1998 | Částka:  5/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/71 702/1995
Pasivní derogace: 281,283/77 411/2000