Opatření ze dne 7.1.1999, kterým se mění metodika účetnictví pro pojišťovny

21.1.1999 | Sbírka:  282/93 492/1998 | Částka:  5/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-25 430/1992, V/2-31 380/1992
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.