Opatření ze dne 7.1.1999, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999

21.1.1999 | Sbírka:  282/93 485/1998 | Částka:  5/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001