Opatření ze dne 7.1.1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

21.1.1999 | Sbírka:  283/93 487/1998 | Částka:  5/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 700/1995
Pasivní derogace: 283/76 102/2000