Opatření ze dne 8.1.1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

29.1.1999 | Sbírka:  1/1999 (CBN) | Částka:  9/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 1/1998 (CBN)
Pasivní derogace: 4/2000 (OP)