Opatření ze dne 22.11.1999 upravující přílohu č.2 a 3 opatření MF č. 72/97 ze dne 13.11.1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

22.11.1999 | Sbírka:  382/81 410/1999 | Částka:  9/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/61 721/1997
382/81 410/1999
Opatření
ze dne 22. listopadu 1999 upravující přílohu č. 2 a 3 opatření MF č. 72/97 ze dne 13. 11. 1997 (č.j. 111/61 721/1997), kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
Referent:
Ing. M. Kešnerová,
tel.: 5704 2147
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb:
Tímto opatřením se v opatření MF č. 72/97 doplňuje
- text v příloze č. 2:
"1.4 Způsob předání datových souborů
1.4.1 Na magnetických médiích
Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5", 1,44 MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:
a) jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1)
b) číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rr (např. 03/98, 06/98)
c) název ústředního orgánu/státního fondu/státní finanční aktiva (dále jen ústřední orgán)
d) datum předání diskety Ministerstvu financí
Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.
1.4.2 Elektronickou poštou
Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA PVT, a.s.
Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci »Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty na MF ČR« systému ARIS."
- text v příloze č. 3
"2.1 Způsob předávání datových souborů
2.1.1 Na magnetických mediích
Vstupní data se předávají na magnetických disketách ve formátu MS-DOS a jsou přípustné tyto typy disket:
5.25" (360 kB, 1.2 MB)
3.5" (1.44 MB)
2.1.2 Elektronickou poštou
Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA PVT, a.s.
Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci »Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty« systému ARIS."
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.
pověřená řízením odboru státního rozpočtu