Opatření ze dne 14.6.1999, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

28.6.1999 | Sbírka:  OP17/99 | Částka:  46/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: OP07/99, OP29/98
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP17/99
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 14. června 1999,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Čl.1
Zrušuje se opatření Ministerstva financí ze dne 14. prosince 1998, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení, vyhlášené v částce 107/1998 Sb., a opatření Ministerstva financí ze dne 12. března 1999, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení, vyhlášené v částce 22/1999 Sb.
Čl.2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.
Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.