Vyhláška ze dne 3.12.1999 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000

28.12.1999 | Sbírka:  336/1999 Sb. | Částka:  108/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
336/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 3. prosince 1999 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 12. ledna 2000 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2000 (dále jen "dvacetikoruna").
§ 2
(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993.1)
(2) Na rubu dvacetikoruny je ve střední části fragment astrolábu, na kterém je v levé spodní části při mezikruží umístěno označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "20 Kč". Na mezikruží, které je od střední části odděleno perlovcem, je v opisu opakující se text "ROK 2000". Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena "V" a "O", jsou umístěny ve střední části dvacetikoruny vpravo dole při perlovci na šikmé lince znázorňující osu astrolábu.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Guvernér:
doc. Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.