Opatření ze dne 17.12.1999, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

30.12.1999 | Sbírka:  OP36/99 | Částka:  112/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 51/2001 (OP), 309/1999 Sb.
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 17. prosince 1999,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Změna: 51/2001
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Čl.1
zrušen
Čl.2
Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení1) se při dovozu zboží, uvedeném v příloze č. 5 nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce kód "2501".
Čl.3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr:
v z. Ing. Mládek, CSc. v. r.
Příloha
Část A
Nové doplňkové kódy
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané
květiny a dekorativní rostliny
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
| 1    | 2  | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0603 10 10| 10 |NAR | Od 1. ledna do 31. května        |
|0603 10 10| 20 |NAR | Od 1. června do 31. října        |
|0603 10 10| 30 |NAR | Od 1. listopadu do 31. prosince     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0603 10 20| 10 |NAR | Od 1. ledna do 31. května        |
|0603 10 20| 20 |NAR | Od 1. června do 31. října        |
|0603 10 20| 30 |NAR | Od 1. listopadu do 31. prosince     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0603 10 40| 10 |NAR | Od 1. ledna do 31. května        |
|0603 10 40| 20 |NAR | Od 1. června do 31. října        |
|0603 10 40| 30 |NAR | Od 1. listopadu do 31. prosince     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0603 10 50| 10 |NAR | Od 1. ledna do 31. května        |
|0603 10 50| 20 |NAR | Od 1. června do 31. října        |
|0603 10 50| 30 |NAR | Od 1. listopadu do 31. prosince     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0603 10 80| 10 |NAR | Od 1. ledna do 31. května        |
|0603 10 80| 20 |NAR | Od 1. června do 31. října        |
|0603 10 80| 30 |NAR | Od 1. listopadu do 31. prosince     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Jedná zelenina, některé kořeny a hlízy
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0701 90 50| 10 |UNS | Od 1. ledna do 15. května        |
|0701 90 50| 20 |UNS | Od 16. května do 30. června       |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0704 10 00| 11 |UNS | Květák od 1. ledna do 14. dubna     |
|0704 10 00| 12 |UNS | Brokolice od 1. ledna do 14. dubna    |
|0704 10 00| 21 |UNS | Květák od 15. dubna do 30. listopadu   |
|0704 10 00| 22 |UNS | Brokolice od 15. dubna do 30. listopadu |
|0704 10 00| 31 |UNS | Květák od 1. prosince do 31. prosince  |
|0704 10 00| 32 |UNS | Brokolice od 1. prosince do 31. prosince |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0705 11 00| 11 |NAR | Od 1. ledna do 31. března        |
|0705 11 00| 12 |NAR | Od 1. dubna do 30. listopadu       |
|0705 11 00| 13 |NAR | Od 1. prosince do 31. prosince      |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0706 90 10| 11 |UNS | Od 1. ledna do 30. dubna         |
|0706 90 10| 12 |UNS | Od 1. května do 30. září         |
|0706 90 10| 13 |UNS | Od 1. října do 31. prosince       |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0810 10 00| 11 |UNS | Od 1. ledna do 30. dubna         |
|0810 10 00| 12 |UNS | Od 1. května do 31. července       |
|0810 10 00| 13 |UNS | Od 1. srpna do 31. prosince       |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace;
živičné látky; minerální vosky
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2710 00 87| 11 |TNN | Automobilové motorové oleje       |
|2710 00 87| 12 |TNN | Letecké motorové oleje          |
|2710 00 87| 20 |TNN | Ostatní motorové oleje          |
|2710 00 87| 30 |TNN | Oleje pro chladící kompresory      |
|2710 00 87| 40 |TNN | Oleje pro plynové a vzduchové kompresory |
|2710 00 87| 50 |TNN | Turbínové oleje             |
|2710 00 87| 90 |TNN | Ostatní                 |
    +----------+-----+----+------------------------------------------+
|2710 00 88| 10 |TNN | Hydraulické oleje            |
|2710 00 88| 90 |TNN | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2710 00 89| 10 |TNN | Bílé oleje technické           |
|2710 00 89| 20 |TNN | Oleje mediciální (parrafinum liquidum)  |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2710 00 92| 11 |TNN | Automobilové převodové oleje       |
|2710 00 92| 12 |TNN | Letecké převodové oleje         |
|2710 00 92| 20 |TNN | Průmyslové převodové oleje        |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2710 00 94| 10 |TNN | Oleje pro obrábění kovů         |
|2710 00 94| 20 |TNN | Oleje pro uvolňování odlitků z forem   |
|2710 00 94| 30 |TNN | Konzervační oleje            |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2710 00 97| 10 |TNN | Oleje ložiskové             |
|2710 00 97| 20 |TNN | Oleje pro technologické účely      |
|2710 00 97| 30 |TNN | Oleje pro kalení a přenos tepla     |
|2710 00 97| 41 |TNN | Automobilová plastická maziva obsahující |
|     |   |  | více než 70% minerálních olejů      |
|2710 00 97| 42 |TNN | Ostatní plastická maziva obsahující více |
|     |   |  | než 70% minerálních olejů        |
|2710 00 97| 50 |TNN | Oleje textilní              |
|2710 00 97| 60 |TNN | Oleje postřikové             |
|2710 00 97| 70 |TNN | Oleje formové              |
|2710 00 97| 90 |TNN | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny
drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo
izotopů
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2811 19 80| 20 |UNS | Sirovodík                |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2811 29 10| 10 |UNS | Oxid arzenitý              |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2811 29 30| 10 |UNS | Oxid dusičitý              |
|2811 29 30| 20 |UNS | Oxid dusičitý -dimer           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2812 10 18| 10 |UNS | Chlorid boritý              |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2812 90 00| 30 |UNS | Fluorid boritý              |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2812 39 90| 20 |UNS | Chlorid rtuťnatý             |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2833 29 90| 10 |UNS | Síran thalný               |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2837 19 00| 10 |UNS | Kyanid kademnatý             |
|2837 19 00| 20 |UNS | Kyanid vápenatý             |
|2837 19 00| 90 |UNS | Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů |
|     |   |  | jako např. ferro- a ferrikyanidy)    |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2841 30 00| 10 |UNS | Dichroman sodný             |
|2841 30 00| 20 |UNS | Dichroman sodný, dihydrát        |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2841 50 00| 10 |UNS | Dichroman amonný             |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2842 90 10| 11 |UNS | Seleničitan sodný            |
|2842 90 10| 12 |UNS | Teluričitan sodný            |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2843 90 90| 10 |UNS | Oxid osmičelý              |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2848 00 00| 11 |UNS | Fosfid hlinitý              |
|2848 00 00| 12 |UNS | Fosfid hořečnatý             |
|2848 00 00| 13 |UNS | Fosfid vápenatý             |
|2848 00 00| 14 |UNS | Fosfid zinečnatý             |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2850 00 20| 11 |UNS | Arsenovodík               |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2850 00 50| 10 |UNS | Azid sodný                |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2851 00 80| 11 |UNS | Bromkyan                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Organické chemikálie
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |       Popis zboží        |
|celního  |kód |   |                     |
|sazebníku |   |   |                     |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|   1  | 2 | 3  |          4           |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2903 29 00| 20 |UNS |1,4-Dichlorobut-2-en           |
|2903 29 00| 30 |UNS |3-chlorpropen              |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2903 30 80| 20 |UNS |1,1,2,2-Tetrabromethan          |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2903 59 90| 15 |UNS |Hexachlorcyklopenta-1, 3-dien      |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2904 20 00| 12 |UNS |Dinitrobenzen (směs izomerů)       |
|2904 20 00| 13 |UNS |Nitrobenzen               |
|2904 20 00| 14 |UNS |Trinitrobenzen              |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2904 90 85| 13 |UNS |Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)    |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2908 90 00| 15 |UNS |4,6-Dinitro-o-kresolát amonný      |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2909 19 00| 30 |UNS |Bis /2-chlorethyl/ether         |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2910 90 00| 13 |UNS |Isodrin                 |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2912 19 00| 10 |UNS |Akrylaldehyd               |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2914 39 00| 10 |UNS |Difacinon                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2914 70 90| 10 |UNS |Chlorofacinon              |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2915 39 90| 20 |UNS |Fluenetil                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2915 90 80| 14 |UNS |Ethyl-chlorformiát            |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2919 00 90| 16 |UNS |Chlorfenvinfos              |
|2919 00 90| 17 |UNS |Tetraethyl-difosfát           |
|2919 00 90| 18 |UNS |Dimethyl-/4-methylsulfanyl/fenyl/fosfát |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2920 90 85| 14 |UNS |Diethylenglykol-dinitrát         |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2920 90 85| 12 |UNS |Ethylen-dinitrát             |
|2920 90 85| 13 |UNS |Nitroglycerin              |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2921 19 80| 15 |UNS |N,N-Dimethylsulfamoychlorid       |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2921 29 00| 10 |UNS |Dipropylentriamin            |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2921 42 10| 10 |UNS |2,4-Dinitroanilin            |
|2921 42 10| 20 |UNS |Chlornitroanilin             |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2921 44 00| 10 |UNS |Bis /2,4,6-trinitrofenyl/amin      |
|2921 44 00| 20 |UNS |Dipikrylamin, amonná sůl         |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2922 22 00| 13 |UNS |2-Methoxyanilin, o-anisidin       |
|2922 22 00| 14 |UNS |4-Methoxyanilin, p-anisidin       |
|2922 22 00| 15 |UNS |4 Methoxy-2-nitroanilin         |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2924 10 00| 16 |UNS |Dikrotofos                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2924 29 90| 13 |UNS |Mexakarbat                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2925 20 00| 10 |UNS |Formetanat                |
|2925 20 00| 20 |UNS |Formetanat-hydrochlorid         |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2928 00 90| 20 |UNS |3-Chlor-6-kyanbicyklo 2.2.1/heptan-   |
|     |   |   |2-on-O-/methylkarbamoyl/oxim       |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2929 10 90| 10 |UNS |2-/3-/Prop-1-en-2yl/fenyl prop-2-yl-   |
|     |   |   |isokyanát                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2929 90 00| 11 |UNS |Dimefox                 |
|2929 90 00| 12 |UNS |Fosacetim                |
|2929 90 00| 13 |UNS |Mipafox                 |
|2929 90 00| 14 |UNS |Schradan                     |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2930 90 70| 18 |UNS |Fenamifos                |
|2930 90 70| 33 |UNS |Terbufos                 |
|2930 90 70| 34 |UNS |Ethoprofos                |
|2930 90 70| 35 |UNS |S-/2-/Ethylsulfinyl/ethyl/-0,0-     |
|     |   |   |dimethyl fosforodithioát         |
|2930 90 70| 36 |UNS |S-/Ethylsulfinyl/methyl-0,0-       |
|     |   |   |diisopropyl fosforodithioát       |
|2930 90 70| 37 |UNS |Fensulfothion              |
|2930 97 70| 38 |UNS |Oxydisulfoton              |
|2930 90 70| 39 |UNS |Prothoat                 |
|2930 90 70| 40 |UNS |Chlormefos                |
|2930 90 70| 41 |UNS |Chlorthiofos               |
|2930 90 70| 42 |UNS |Kyanthoat                |
|2930 90 70| 43 |UNS |Demefion-O                |
|2930 90 70| 44 |UNS |Demefion-S                |
|2930 90 70| 45 |UNS |Demeton                 |
|2930 90 70| 46 |UNS |Demeton-S                |
|2930 90 70| 47 |UNS |Demeton-O                |
|2930 90 70| 48 |UNS |Dialifos                 |
|2930 90 70| 49 |UNS |1-(3,4-Dichloranilino) thiosemikarbazid |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2931 00 95| 26 |UNS |Fentinhydroxid              |
|2931 00 95| 27 |UNS |Trimethylcín, sloučeniny         |
|2931 00 95| 28 |UNS |Triethylcín, sloučeniny         |
|2931 00 95| 29 |UNS |Dialkyl /C1-C5/plumbany a tetraalkyl   |
|     |   |   |/C1-C3/plumbany             |
|2931 00 95| 30 |UNS |O-Ethyl-O-/4-nitrofenyl/fenyl-      |
|     |   |   |fosfonothioát              |
|2931 00 95| 31 |UNS |Trichloronat               |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2932 29 80| 13 |UNS |0,0-Diethyl-O-/4-methyl-2/2/-      |
|     |   |   |oxochromen-7yl/fosforothioát       |
|2932 29 80| 14 |UNS |Difenakum                |
|2932 29 80| 15 |UNS |Kumafos                 |
|2932 29 80| 16 |UNS |Kumatetralyl               |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2932 99 80| 16 |UNS |Dioxathion                |
|2932 99 80| 17 |UNS |4,4,5,5,-Tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on  |
|2932 99 80| 18 |UNS |Isobenzan                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2933 19 90| 10 |UNS |Isolan                  |
|2933 19 90| 20 |UNS |Pyrazoxon                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2933 29 90| 10 |UNS |1,3-Dichlor-5-ethyl-5-methyl-      |
|     |   |   |imidazolidin-2,4-dion          |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2933 90 95| 35 |UNS |Azinfos-ethyl              |
|2933 90 95| 36 |UNS |Azinfos-methyl              |
|2933 90 95| 37 |UNS |Aziridin                 |
|2933 90 95| 38 |UNS |2-Methylaziridin             |
|2933 90 95| 39 |UNS |Thionazin                |
|2933 90 95| 40 |UNS |Triamifos                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2934 90 96| 40 |UNS |Blasticidin-s              |
|2934 90 96| 41 |UNS |Fosfolan                 |
|2934 90 96| 42 |UNS |Fosthietan                |
|2934 90 96| 43 |UNS |Mefosfolan                |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+
|2939 90 90| 18 |UNS |Akonitin a jeho soli           |
|2939 90 90| 19 |UNS |Atropin a jeho soli           |
|2939 90 90| 20 |UNS |Fysostigmin, eserin a jeho soli     |
|2939 90 90| 21 |UNS |Hyoscyamin a jeho soli          |
|2939 90 90| 22 |UNS |Kolchicin                |
|2939 90 90| 23 |UNS |Pilokarpin a jeho soli          |
|2939 90 90| 24 |UNS |Skopolamin a jeho soli          |
+----------+-----+-----+-----------------------------------------+

Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby;
kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housek
bource morušového)
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4203 10 00| 10 |NAR | Použité                 |
|4203 10 00| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4203 21 00| 10 |NAR | Použité                 |
|4203 21 00| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4203 29 10| 10 |NAR | Použité                 |
|4203 29 10| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4203 29 91| 10 |NAR | Použité                 |
|4203 29 91| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4203 29 99| 10 |NAR | Použité                 |
|4203 29 99| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4203 30 00| 10 |NAR | Použité                 |
|4203 30 00| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4203 40 00| 10 |NAR | Použité                 |
|4203 40 00| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4303 10 10| 10 |NAR | Použité                 |
|4303 10 10| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4303 10 90| 10 |NAR | Použité                 |
|4303 10 90| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|4303 90 90| 10 |NAR | Použité                 |
|4303 90 90| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a
použité textilní výrobky; hadry
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|6309 00 00| 01 |UNS | Použité pánské nebo chlapecké svrchníky, |
|     |   |  | pláště, pláštěnky, kabáty, bundy,    |
|     |   |  | větrovky apod. výrobky pletené nebo   |
|     |   |  | háčkované                |
|     |   |  | Použité pánské nebo chlapecké obleky,  |
|     |   |  | komplety, saka, blejzry, kalhoty,    |
|     |   |  | lýtkové a krátké (jiné než plavky)    |
|     |   |  | pletené nebo háčkované (číslo HS 6103)  |
|     |   |  | Použité pánské nebo chlapecké košile,  |
|     |   |  | pletené nebo háčkované (číslo HS 6105)  |
|6309 00 00| 02 |UNS | Použité dámské nebo dívčí svrchníky,   |
|     |   |  | pláště, kabáty, bundy, větrovky vč.   |
|     |   |  | lyžařských pletené nebo háčkované,    |
|     |   |  | apod. výrobky (číslo HS 6102)      |
|     |   |  | Použité dámské nebo dívčí kostýmy,    |
|     |   |  | komplety, kabáty, blejzry, šaty,     |
|     |   |  | sukně, kalhotové sukně, kalhoty,     |
|     |   |  | náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké   |
|     |   |  | kalhoty a šortky (jiné než plavky)    |
|     |   |  | pletené nebo háčkované (číslo HS 6104)  |
|6309 00 00| 03 |UNS | Použité pánské nebo chlapecké košile,  |
|     |   |  | pletené nebo háčkované (číslo HS 6105)  |
|     |   |  | Použité dámské nebo dívčí halenky,    |
|     |   |  | košile a košilové halenky, pletené    |
|     |   |  | nebo háčkované (číslo HS 6106)      |
|     |   |  | Použité pánské nebo chlapecké slipy   |
|     |   |  | a spodky, noční košile, pyžama,     |
|     |   |  | koupací pláště, župany apod. výrobky   |
|     |   |  | pletené nebo háčkované (číslo HS 6107)  |
|     |   |  | Použité dámské nebo dívčí kombiné,        |
|     |   |  | spodničky, kalhotky též dlouhé, noční  |
|     |   |  | košile, pyžama, nedbalky (negližé),   |
|     |   |  | koupací pláště župany apod. výrobky   |
|     |   |  | pletené nebo háčkované (číslo HS 6108)  |
|6309 00 00| 04 |UNS | Použitá vrchní trička a tílka      |
|     |   |  | (nátělníky) pletené nebo háčkované    |
|     |   |  | (číslo HS 6109)             |
|     |   |  | Použité svetry, pulovry, zapínací    |
|     |   |  | vesty, vesty apod. výrobky pletené    |
|     |   |  | nebo háčkované (číslo HS 6110)      |
|     |   |  | Použité teplákové soupravy, tepláky   |
|     |   |  | (trainings), kombinezy, lyžařské     |
|     |   |  | komplety, trikoty, kalhoty a plavky   |
|     |   |  | pro sport pletené nebo háčkované     |
|     |   |  | (číslo HS 6112)             |
|6309 00 00| 05 |UNS | Použité kojenecké oděvy a oděvní     |
|     |   |  | doplňky pletené nebo háčkované (číslo  |
|     |   |  | HS 6111)                 |
|     |   |  | Použité oděvy zcela zhotovené z     |
|     |   |  | pletených nebo háčkovaných textilií   |
|     |   |  | čísel HS 5903, 5906, 5907        |
|     |   |  | Použité ostatní oděvy pletené nebo    |
|     |   |  | háčkované (číslo 6114)          |
|     |   |  | Použité punčochové kalhoty, punčochy,  |
|     |   |  | podkolenky, ponožky a jiné punčochové  |
|     |   |  | zboží pletené nebo háčkované (číslo HS  |
|     |   |  | 6115)                  |
|     |   |  | Použité rukavice prstové, palcové a   |
|     |   |  | rukavice bez prstli pletené nebo     |
|     |   |  | háčkované (číslo HS 6116)        |
|     |   |  | Použité ostatní zcela zhotovené     |
|     |   |  | oděvní doplňky pletené nebo       |
|     |   |  | háčkované (číslo HS 6117)        |
|6309 00 00| 06 |UNS | Použité pánské nebo chlapecké      |
|     |   |  | svrchníky, pláště s kapucí, pláštěnky,  |
|     |   |  | kabáty, bundy. větrovky pod. výrobky   |
|     |   |  | jiné než pletené nebo háčkované     |
|     |   |  | (číslo HS 6201)             |
|     |   |  | Použité pánské nebo chlapecké obleky,  |
|     |   |  | komplety, saka, blajzery, kalhoty se   |
|     |   |  | šlemi, krátké kalhoty, šortky, (jiné   |
|     |   |  | než plavky) jiné než pletené nebo    |
|     |   |  | háčkované (číslo HS 6203)        |
|6309 00 00| 07 |UNS | Použité dámské nebo dívčí svrchníky,   |
|     |   |  | pláště s kapucí, pláštěnky, kabáty,   |
|     |   |  | bundy, větrovky vč. lyžařských a pod.  |
|     |   |  | výrobky jiné než pletené nebo      |
|     |   |  | háčkované (číslo HS 6202)        |
|     |   |  | Použité dámské nebo dívčí kostýmy,    |
|     |   |  | komplety, kabátky, blejzry, šaty,    |
|     |   |  | sukně, kalhotové sukně, kalhoty,     |
|     |   |  | náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké   |
|     |   |  | kalhoty a šortky (jiné než plavky),   |
|     |   |  | jiné než pletené nebo háčkované     |
|     |   |  | (číslo HS 6204)             |
|6309 00 00| 08 |UNS | Použité pánské nebo chlapecké košile,  |
|     |   |  | jiné než pletené, nebo háčkované     |
|     |   |  | (číslo HS 6205)             |
|     |   |  | Použité dámské nebo dívčí halenky,    |
|     |   |  | košile a košilové halenky jiné než    |
|     |   |  | pletené nebo háčkované (číslo HS 6206)  |
|     |   |  | Použité pánské nebo chlapecké nátělníky, |
|     |   |  | slipy a spodky, noční košile, pyžama,  |
|     |   |  | koupací pláště, župany ap. výrobky    |
|     |   |  | jiné než pletené nebo háčkované     |
|     |   |  | (číslo HS 6207)             |
|     |   |  | Použitá dámská nebo dívčí tílka,     |
|     |   |  | kombiné, spodničky, kalhotky též     |
|     |   |  | dlouhé, noční košile, pyžarrul,     |
|     |   |  | nedbalky (negliže), koupací pláště,   |
|     |   |  | župany apod. výrobky jiné než pletené  |
|     |   |  | háčkované (číslo HS 6208)        |
|6309 00 00| 09 |UNS | Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky  |
|     |   |  | jiné než pletené nebo háčkované     |
|     |   |  | (čísla HS HS 6209-6217), použité     |
|     |   |  | přikrývky (číslo HS 6301)        |
|     |   |  | Použité prádlo ložní, stolní a      |
|     |   |  | kuchyňské (číslo HS 6302)        |
|     |   |  | Použité vitrážky, záclony, vnitřní    |
|     |   |  | rolety, draperie a postelové draperie  |
|     |   |  | (číslo HS 6303)             |
|     |   |  | jiné použité bytové textilie       |
|     |   |  | (číslo HS 6304)             |
|6309 00 00| 10 |UNS | Použité soupravy sestávající z tkanin  |
|     |   |  | a z nití též s doplňky na výrobu     |
|     |   |  | koberečků, tapiserií ap. (číslo     |
|     |   |  | HS 6308)                 |
|6309 00 00| 11 |UNS | Použité kloboučky a jiné pokrývky    |
|     |   |  | hlavy (čísla HS 6503-6506)        |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich
části a součásti
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8470 10 00| 10 |NAR | S hlasovým výstupem pro nevidomé     |
|8470 10 00| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 30 00| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 30 00| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 41 90| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 41 90| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 49 90| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 49 90| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 50 90| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 50 90| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |        4             |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8703 22 10| 10 |NAR | Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené  |
|     |   |  | podle vyhlášky č. 49/1993 Sb., a to i  |
|     |   |  | případě, že jejich výbava neobsahuje   |
|     |   |  | potřebný zdravotnický materiál a     |
|     |   |  | přenosné přístroje            |
|8703 22 10| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
Část B
Doplňkové kódy s novým textem a původním označením
Organické chemikálie
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2915 90 80| 12 |UNS | Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve |
|     |   |  | ve vodě, fluoracetáty          |
|2915 90 80| 13 |UNS | Ethyl-bromacetát             |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
Část C
Zrušené doplňkové kódy
Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
    |   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0704 10 05| 10 |UNS | Květák od 1. 1. do 14. 4.        |
|0704 10 05| 20 |UNS | Brokolice od 1. 1. do 14. 4.       |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0704 10 10| 10 |UNS | Květák od 15. 4. do 30. 11.       |
|0704 10 10| 20 |UNS | Brokolice od 15. 4. do 30. 11.      |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|0704 10 80| 10 |UNS | Květák od 1. 12. do 31. 12.       |
|0704 10 80| 20 |UNS | Brokolice od 1. 12. do 31. 12.      |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny
drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo
izotopů
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2830 90 90| 10 |UNS | Sirník amonný              |
|2830 90 90| 90 |UNS | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2842 90 10| 10 |UNS | Seleničitan sodný, teluričitan sodný   |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2850 00 20| 10 |UNS | Pentaboran                |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2851 00 80| 10 |UNS | Bromkyan, jodkyan            |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Organické chemikálie
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2918 13 00| 10 |UNS | Vinan antimondraselný          |
|2918 13 00| 90 |UNS | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|2922 43 00| 10 |UNS | Kyselina anthranilová          |
|2922 43 00| 90 |UNS | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich
části a součásti
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|   1  | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8470 10 10| 10 |NAR | S hlasovým výstupem pro nevidomé     |
|8470 10 10| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8470 10 90| 10 |NAR | S hlasovým výstupem pro nevidomé     |
|8470 10 90| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 30 10| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 30 10| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 30 91| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 30 91| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 30 99| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 30 99| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 41 30| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 41 30| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 41 91| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 41 91| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 41 99| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 41 99| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 49 30| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 49 30| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 49 91| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 49 91| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 49 99| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 49 99| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 50 30| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 50 30| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 50 91| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 50 91| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8471 50 99| 10 |NAR | Počítače speciálně upravené pro nevidomé |
|8471 50 99| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.| MJ |        Popis zboží        |
|celního  |kód |  |                     |
|sazebníku |   |  |                     |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |          4           |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
|8703 22 19| 10 |NAR | Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené   |
|     |   |  | podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i   |
|     |   |  | v případě, že jejich výbava neobsahuje  |
|     |   |  | potřebný zdravotnický materiál a     |
|     |   |  | přenosné přístroje            |
|8703 22 19| 90 |NAR | Ostatní                 |
+----------+-----+----+------------------------------------------+
1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.