Oznámení ze dne 20.1.2000 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

20.1.2000 | Sbírka:  3/2000 (OP) | Částka:  2/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
3/2000
Ministerstvo práce a sociálních věcí oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 12. 1999 do 31. 12. 1999 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ze dne 24. 11. 1999 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 1999 (uzavřené dne 26. 2. 1999 na období od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999)
mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Odvětvovým svazem hutnictví železa.
2. Dodatek č. 3 ze dne 2. 12. 1999 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 10. 12. 1996 (na období od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1999, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 1997 a Dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 1998)
mezi
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu - Společenstvo těžařů ČR.
3. Vyšší kolektivní smlouva uzavřená dne 30. 11. 1999 (na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000)
mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, Sekcí silničního hospodářství (ROPO)
a
Sdružením organizací Správ a údržeb silnic České republiky.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2000 uzavřená dne 29. 12. 1999
mezi
Svazem pracovníků ve slévárenství a souvisejících oborech
a
Svazem zaměstnavatelů ve strojírenství, slévárenství a souvisejících oborech a službách.