Oprava ze dne 29.11.2000 opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

29.11.2000 | Sbírka:  FZ30/2000 | Částka:  11/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 281/84 064/2000
FZ30/2000
Oprava Opatřen,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele č.j.281/84 064/2000 (Finanční zpravodaj č. 9-10/2000)
ze dne 10. listopadu 2000
Referent:
Ing. Neplechová, CSc.,
tel. 5704 4346
Ing. Rokosová,
tel. 5704 4346
Ad č.j. 281/84 064/2000
Příloha č. 1
Doplňuje se:
17. Název účtu 665 se mění na "Výnosy z dlouhodobého finančního majetku",
18. Účtová třída 3 Účtová skupina 35 Název účtu 353 se mění na "Pohledávky za upsaný vlastní kapitál"
Příloha č. 2
Doplňuje se
"ostatní investiční cenné papíry a vklady" na "ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady",
"pořízení nehmotných investic" na "pořízení dlouhodobého nehmotného majetku",
"pořízení hmotných investic" na "pořízení dlouhodobého hmotného majetku",
"pořízení nehmotných a hmotných investic" na "pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku",
"finanční investiční majetek" na "dlouhodobý finanční majetek",
"pořízení investic" na "pořízení dlouhodobého majetku".
V textu směrnic se dále upravují názvy uvedených účtů podle přílohy 1 a veškeré pojmy vznikající složením výše uvedených názvů včetně všech jejich gramatických tvarů.
25. Označení odstavce (1) se nahrazuje označením (5),
28. Čl. VII odst. (1) písm. a): zrušuje se slovo "investic" a v závorce se zrušují slova "kursových rozdílů";
doplňuje se: V odstavci (4) se zrušuje slovo "Investice" a nahrazuje se slovem "Náklady".
44. V odstavci (3) se slova "finančních investic" nahrazují slovy "dlouhodobého finančního majetku".
46. Doplňuje se: V odstavci (5.1) se slova "úplatně převedené investice" nahrazují slovy "úplatně převedených nákladů na pořízení hmotného a nehmotného majetku z účtů 041 a 042".