Vyhláška ze dne 8.2.2000 o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

23.2.2000 | Sbírka:  33/2000 Sb. | Částka:  12/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
33/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 8. února 2000
o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 31. března 2000 se vydávají mince po 10 Kč vzoru 20001) a po 20 Kč vzoru 20002) ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matným reliéfem.
§ 2
Ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matným reliéfem mohou být vydávány i další mince jiných vzorů nebo jiných nominálních hodnot, jejichž vydání do oběhu, nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti v běžném provedení stanoví Česká národní banka vyhláškou vydanou podle zvláštního právního předpisu.3)
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2000.
Guvernér:
v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.
viceguvernér
1) Vyhláška č. 335/1999 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000.
2) Vyhláška č. 336/1999 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000.
3) § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.