Opatření ze dne 31.7.2000, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997, 5. srpna 1997, 30. listopadu 1998, 30. dubna 1999, 29. listopadu 1999, 14. ledna 2000, 7. dubna 2000, jimiž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky.

7.8.2000 | Sbírka:  29/2000 (OP) | Částka:  78/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 17/2000 (OP), 2/2000 (OP), OP31/99, OP11/99, OP25/98, OP22/97, OP05/97
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
29/2000
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 31. července 2000,
kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997, jímž se určují emisí podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %, vyhlášené v částce 3/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 5. srpna 1997, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %, vyhlášené v částce 67/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. listopadu 1998, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85 %, vyhlášené v částce 91/1998 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. dubna 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80 %, vyhlášené v částce 31/1999 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 29. listopadu 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50 %, vyhlášené v částce 81/1999 Sb., opatření Ministerstva financí č. 2/2000 Sb., ze dne 14. ledna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %, a opatření Ministerstva financí č. 17/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %
V emisních podmínkách se věta "Platebním místem je Investiční a Poštovní banka, a. s." nahrazuje větou "Platebním místem je Československá obchodní banka, a. s.".
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
v z. Ing. Mládek, CSc. v. r.
1. náměstek ministra