Oznámení ze dne 17.8.2000 o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

17.8.2000 | Sbírka:  30/2000 (OP) | Částka:  81/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
30/2000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byl u něj uložen od 1. 7. 2000 do 31. 7. 2000 tento dodatek ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:
Dodatek č. 5 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (ze dne 30. 6. 2000 na období od 30. 6. 2000 do 31. 12. 2000), ve znění dodatku č. 4 ze dne 30. 12. 1999, dodatku č. 3 ze dne 30. 6. 1999,dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 1999 a dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 1998, uzavřený
mezi
Odborovým svazem pracovníků obchodu
a
Svazem obchodu České republiky.