Oznámení ze dne 20.9.2000 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

20.9.2000 | Sbírka:  37/2000 (OP) | Částka:  89/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
37/2000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 8. 2000 do 31. 8. 2000 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
Dodatek (ze dne 1. 8. 2000) Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice na rok 2000/2001 (uzavřené dne 5. 4. 2000 na období od 21. 4. 2000 do 20. 4. 2001) uzavřený
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství.
Dodatek (ze dne 27. 7. 2000 na období od 1. 7. 2000 do 31. 3. 2001) k části II. Odvětvové kolektivní smlouvy vyššího stupně (uzavřené dne 25. 3. 1998 na období od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 ze dne 31. 3. 1999, dodatků č. 3 a č. 4 ze dne 28. 1. 2000) uzavřený
mezi
OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb
a
Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.