Opatření ze dne 27.9.2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

9.10.2000 | Sbírka:  39/2000 (OP) | Částka:  94/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 51/2001 (OP), 309/1999 Sb.
39/2000 Sb.
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 27. září 2000,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Změna: 51/2001
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Čl.1
zrušen
Čl.2
Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení1) se při dovozu zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto opatření uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:
a) kód "8001", je-li výrobcem uvedeného zboží Kali und Salz, GmbH, se sídlem v Kasselu, SRN,
b) kód "8002", je-li výrobcem uvedeného zboží subjekt mající sídlo v některé ze zemí EU jiný než uvedený v písmenu a).
Čl.3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Příl.1
Část A
Nové doplňkové kódy
Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- ----------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                               |
|celního  |kód |  |                                     |
|sazebníku |   |  |                                     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- ----------------+
|  1   | 2 | 3 |  4                                  |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- ----------------+
|2501 00 91| 10 |UNS|Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm      |
|2501 00 91| 20 |UNS|Kamenná sůl s jodem v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 16 mm   |
|2501 00 91| 30 |UNS|Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm|
|2501 00 91| 40 |UNS|Vakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením zrnitosti 0,6 - 0,13 mm  |
|2501 00 91| 90 |UNS|Ostatní                                 |
+----------+-----+------------------------------------------------------------- ----------------+

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny
drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo
izotopů
+----------+-----+---+-------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží |
|celního  |kód |  |       |
|sazebníku |   |  |       |
+----------+-----+---+-------------+
|  1   | 2 | 3 |  4    |
+----------+-----+---+-------------+
|2804 70 00|11  |UNS|Fosfor bílý |
|2804 70 00|90  |UNS|Ostatní   |
+----------+-----+---+-------------+
|2812 90 00|40  |UNS|Bromid boritý|
+----------+-----+---+-------------+

Organické chemikálie
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                             |
|celního  |kód |  |                                  |
|sazebníku |   |  |                                  |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------+
|  1   | 2 | 3 |  4                                |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------+
|2922 42 00|11  |UNS|Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3-|
|     |   |  |diamin                               |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------+
|2922 43 00|10  |UNS|Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)               |
|2922 43 00|90  |UNS|Ostatní                               |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------+
|2930 90 70|50  |UNS|Demetion, směs izomerů (CAS 8065-62-1)               |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------+
|2931 00 95|32  |UNS|Organické sloučeniny cínu (CAS 813-91-4; CAS 4808-30-4;       |
|     |   |  |CAS 56573-85-4; CAS 688-73-3; CAS 1461-22-9)            |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------+
|2933 32 00|10  |UNS|Piperidin (hexahydropyridin)                    |
|2933 32 00|90  |UNS|Ostatní                               |
+----------+-----+------------------------------------------------------------- -----------+

Různé chemické výrobky
+----------+-----+---+-----------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                  |
|celního  |kód |  |                        |
|sazebníku |   |  |                        |
+----------+-----+---+-----------------------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |  4                     |
+----------+-----+---+-----------------------------------------------+
|3811 90 00|10  |UNS|Určené na aditiva pro benzinová paliva     |
|3811 90 00|20  |UNS|Určené na aditiva pro paliva jiná než benzinová|
|3811 90 00|90  |UNS|Ostatní                    |
+----------+-----+---------------------------------------------------+
Část B
Doplňkové kódy s novým textem a původním označením
Organické chemikálie
+----------+-----+---+------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží |
|celního  |kód |  |      |
|sazebníku |   |  |      |
+----------+-----+---+------------+
|  1   | 2 | 3 |  4    |
+----------+-----+---+------------+
|2908 90 00|11  |UNS|Dinitrofenol|
+----------+-----+---+------------+
|2926 90 99|23  |UNS|Malononitril|
+----------+-----+----------------+

Farmaceutické výrobky
+----------+-----+---+-------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží          |
|celního  |kód |  |                |
|sazebníku |   |  |                |
+----------+-----+---+-------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |  4             |
+----------+-----+---+-------------------------------+
|3002 10 91|10  |UNS|Hemoglobin, pouze z lidské krve|
+----------+-----+-----------------------------------+

Různé chemické výrobky
+----------+-----+---+------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží       |
|celního  |kód     |  |            |
|sazebníku |   |  |            |
+----------+-----+---+------------------------+
|  1   | 2 | 3 |  4          |
+----------+-----+---+------------------------+
|3824 90 95|12  |UNS|Methylesterřepkové oleje|
+----------+-----+----------------------------+

Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy
a použité textilní výrobky; hadry
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                                |
|celního  |kód |  |                                     |
|sazebníku |   |  |                                     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------------+
|  1   | 2 | 3 |  4                                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------------+
|6309 00 00|01  |UNS|Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky,     |
|     |   |  |větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS    |
|     |   |  |6101)                                   |
|     |   |  |Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty,  |
|     |   |  |náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty (jiné než plavky), |
|     |   |  |pletené nebo háčkované (číslo HS 6103)                  |
|6309 00 00|02  |UNS|Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy   |
|     |   |  |(včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo   |
|     |   |  |HS 6102)                                 |
|     |   |  |Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně,    |
|     |   |  |kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a |
|     |   |  |šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6104)     |
|6309 00 00|05  |UNS|Použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované (číslo  |
|     |   |  |HS 6111)                                 |
|     |   |  |Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel |
|     |   |  |HS 5903, 5906, 5907 (číslo HS 6113)                    |
|     |   |  |Použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované (číslo HS 6114)       |
|     |   |  |Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné     |
|     |   |  |punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek,  |
|     |   |  |pletené nebo háčkované (číslo HS 6115)                  |
|     |   |  |Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů pletené nebo    |
|     |   |  |háčkované (číslo HS 6116)                         |
|     |   |  |Použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované;  |
|     |   |  |pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (číslo HS    |
|     |   |  |6117)                                   |
|6309 00 00|06  |UNS|Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky,     |
|     |   |  |bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované    |
|     |   |  |(číslo HS 6201)                              |
|     |   |  |Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty,    |
|     |   |  |kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné|
|     |   |  |než pletené nebo háčkované (číslo HS 6203)                |
|6309 00 00|07  |UNS|Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, bundy.   |
|     |   |  |větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS   |
|     |   |  |6202)                                   |
|     |   |  |Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně,    |
|     |   |  |kalhotové sukně, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a   |
|     |   |  |šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6204) |
|6309 00 00|09  |UNS|Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované  |
|     |   |  |(čísla HS 6209-6217)                           |
|     |   |  |Použité přikrývky (číslo HS 6301)                     |
|     |   |  |Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (číslo HS 6302)    |
|     |   |  |Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie |
|     |   |  |(číslo HS 6303)                              |
|     |   |  |Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (číslo HS 6304)  |
|     |   |  |Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu  |
|     |   |  |koberečků, tapiserií apod. (číslo HS 6308)                |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- -----------------+

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich
části a součásti
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- ------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                          |
|celního  |kód |  |                                |
|sazebníku |   |  |                                |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- ------+
|  1   | 2 | 3 |  4                             |
+----------+-----+---+--------------------------------------------------------- ------+
|8418 69 99|10  |NAR|Tepelná čerpadla jiná než absorpční tepelná čerpadla podpoložky|
|     |   |  |8418 69 91                           |
+----------+-----+------------------------------------------------------------- ------+
Část C
Zrušené doplňkové kódy
Organické chemikálie
+----------+-----+---+--------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží           |
|celního  |kód |  |                |
|sazebníku |   |  |                |
+----------+-----+---+--------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |  4              |
+----------+-----+---+--------------------------------+
|2914 31 00|10  |UNS|1-fenyl-2-propanon (fenylaceton)|
|2914 31 00|90  |UNS|Ostatní             |
+----------+-----+---+--------------------------------+
|2922 42 00|10  |UNS|Kyselina glutamová       |
+----------+-----+------------------------------------+
Příl.2
Seznam zboží, na něž se ukládá konečné antidumpingové clo1)
+----------+-----+------------------------------------------------------------- ------------+
|Kód    |Dopl.|Popis zboží                               |
|celního  |kód |                                     |
|sazebníku |   |                                     |
+----------+-----+------------------------------------------------------------- ------------+
|  1   | 2 |    4                                |
+----------+-----+------------------------------------------------------------- ------------+
|2501 00 91| 10 |Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm      |
|2501 00 91| 20 |Kamenná sůl s jodem v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 16 mm   |
|2501 00 91| 30 |Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm|
|2501 00 91| 40 |Vakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením zrnitosti 0,6 - 0,13 mm  |
+----------+-----+------------------------------------------------------------- ------------+
------------------------------------------------------------------
1) Rozhodnutí MPO zveřejněné v Obchodním věstníku č. 41 ze dne
  11. října 2000, ročník IX.
1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.