Oznámení ze dne 1.10.2000 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

24.11.2000 | Sbírka:  47/2000 (OP) | Částka:  113/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
47/2000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 10. 2000 do 31. 10. 2000 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Dodatek (ze dne 27. 9. 2000) k Hlavě II. Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odvětví dřevařského a spotřebního průmyslu (uzavřené dne 23. 3. 1999), ve znění dodatku č. 1 (ze dne 24. 8. 1999, dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2000, dodatku č. 3 ze dne 11. 4. 2000) uzavřený
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství - sekce dřevařského a spotřebního průmyslu
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.