Sdělení ze dne 12.11.2001 k vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

12.11.2001 | Sbírka:  181/81 266/2001 | Částka:  9/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: 181/17 015/2001
Pasivní derogace: 18/25 356/2006-181
181/81 266/2001
Sdělení
k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Referent:
Ing. Eva Kostková,
tel.: 5704 2574
JUDr. Svatopluk Galočík,
tel.: 5704 2575
Ministerstvo financí v návaznosti na sdělení č. 46 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6 ze dne 2. července 2001 pod č.j. 181/17 015/2001, uveřejňuje změny týkající se vracení daně z přidané hodnoty podle § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě nových skutkových okolností a sděluje následující informace:
1. Česká republika bude vracet daň do rozsahu § 45d odst. 2 žadatelům dalších zemí, kterými jsou Francie a Holandsko. Rozšíření vracení daně u těchto zemí se opírá o zjištění, že tyto země českým žadatelům v praxi daň vracejí. Daň pro žadatele pocházející z Francie a Holandska bude vracena pro období od r. 2001 s tím, že pokud některá z těchto zemí přestane vracení daně vůči České republice aplikovat, FÚ pro Prahu 1 zastaví vracení daně podnikatelům této země.
2. Česká republika nebude s okamžitou platností vracet daň žadatelům z Německa, protože německá strana žadatelům z České republiky daň nevrací a Česká republika není uvedena v seznamu zemí, kterým Německo daň vrací. Daň nebude vrácena u žádostí o vrácení počínaje rokem 2001. Pokud do 31. 8. 2001 byla některým žadatelům z Německa daň vrácena, nebude vyžadováno její zpětné vrácení. Tento postup, tj. zastavení vracení daně Německu potrvá až do doby, kdy příslušný orgán německé strany písemně potvrdí, že českým žadatelům bude daň vrácena.
Ředitel odboru 18:
Ing. Ladislav Pitner, v.r.