Opatření ze dne 17.12.2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

17.12.2001 | Sbírka:  FZ2001/27 | Částka:  12/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.