Oznámení ze dne 23.2.2001 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

23.2.2001 | Sbírka:  9/2001 (OP) | Částka:  28/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
9/2001
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2001 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 (ze dne 26. 1. 2001) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na rok 2001 (ze dne 15. 12. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků textilního - oděvního - kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu ČR.
2. Dodatek č. 1 (ze dne 24. 1. 2001) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 2001 - 2002 (ze dne 30. 11. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřený mezi
Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 22. 12. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31.12. 2002) uzavřená mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Českomoravskou elektrotechnickou asociací.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 30. 11. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003) uzavřená mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Odvětvovým svazem hutnictví železa.
5. Vyšší kolektivní smlouva (ze dne 21. 11. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (Sekcí silničního hospodářství)
a
Sdružením organizací Správ a údržby silnic České republiky.