Oznámení ze dne 14.3.2001 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

14.3.2001 | Sbírka:  10/2001 (OP) | Částka:  38/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 216/2003 Sb., 215/2003 Sb., 309/1999 Sb.
10/2001
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2001 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 (ze dne 22. 2. 2001) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na rok 2001 - 2002 (ze dne 22. 12. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřený
mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Českomoravskou elektrotechnickou asociací.
2. Vyšší kolektivní smlouva na rok 2001 (ze dne 31. 1. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy
a
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 3. 1. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31.12. 2001) uzavřená
mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců.
4. Vyšší kolektivní smlouva (na období od 1. 1. 2001 do 31. 8. 2002) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy
a
Sdružením učňovských zařízení resortu zemědělství České republiky.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2001 (ze dne 11. 1. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2001 - 2003 (ze dne 5. 2. 2001 na období od 1. 4. 2001 do 31. 12. 2003) uzavřená
mezi
Odborovým svazem Stavba České republiky
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
7. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2001 - 2002 (ze dne 21. 12. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřená
mezi
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice
a
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.
8. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 9. 2. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřená
mezi
Svazem sléváren ČR
a
Odborovým svazem KOVO.
9. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 1. 2. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřená
mezi
Českým odborovým svazem severozápadních energetiků,
Odborovým svazem zaměstnanců jaderné energetiky
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
10. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2001 (ze dne 30. 1. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřená
mezi
Svazem zaměstnavatelů ve strojírenství, slévárenství
a souvisejících oborech a službách
a
Svazem pracovníků ve slévárenství a souvisejících oborech.