Oznámení ze dne 19.4.2001 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

19.4.2001 | Sbírka:  13/2001 (OP) | Částka:  54/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
13/2001
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 3. 2001 do 31. 3. 2001 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 (ze dne 20. 12. 2000) k vyšší kolektivní smlouvě uzavřené na rok 2001 - 2002 (ze dne 21. 11. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřený mezi Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Sdružením organizací Správy a údržeb silnic České republiky.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 15. 3. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřená mezi Odborovým svazem energetiků a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.